Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27 September 2016။  

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းယု ၸေႊဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းယု၊ ၸေႊဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇဝၼ်းထိ 26 ထိုင် ဝၼ်းထိ

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27 July 2017။

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 January 2017။

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30 September 2016။  

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27 September 2016။

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၢႆးႁူႉသၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

ပၢင်ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၢႆးႁူႉသၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။