Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

လူႇတၢၼ်းပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လုင်းၸၢႆးသၢမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (6-8 December 2015) ၼၼ်ႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ၼႃးၸိုင်ႈ လႄႈ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လုင်းၸၢႆးသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်း လုင်းသၢမ်လႄႈပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈတႃႈလိူဝ်ႇမိူင်းလဵၼ်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၶိုၼ်တူၺ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း။