Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ပၢင်ႇသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 August, 2019 တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သေ တႅမ်ႈပႆၢႉသၢၼ်ၶတ်းၽႆၢယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်တေထူမ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ႁိူၼ်းယေး လႄႈ တီႈလိၼ်သူၼ်တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 1ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 3 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 4 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 5 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 6