Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ပၢင်ၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈပႃႇမႆႉ တီႈမိူင်းၵူၵ်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵူၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ပၢင်ၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈပႃႇမႆႉ၊ ဝႆသၢင်ႇၵၢၼ်းပၼ်တူၼ်ႈမႆႉ တႃႇႁေႉၵင်ႈၽေးဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းၵူၵ်း၊ ၸေႊတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၶူင်းၵၢၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းၵူၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ မၼ်းသေ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ ၵူၺ်းၵႃတေလႆႈၸၢမ်ႇၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းတင်းမူတ်းလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၽဵင်းပဵင်းတႃႇ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan farmers mong gok october 2019 4 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan farmers mong gok october 2019 3 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan farmers mong gok october 2019 1