Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇၽိူၵ်ႇတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၽၢႆမတ်ႉႁူဝ် လႄႈ ဢဝ်ၽႃႇမိုဝ်းၸုမ်ႉၼမ်ႉယႃႈသီ သေ ၼေၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလူဝ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong march 2018 1 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong march 2018 3 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong march 2018 2